ალდაგის საახალწლო ქველმოქმედება

 2018 - ცაბუტაშვილების მრავალშვილიანი ოჯახი

 

2017 - აიდენის ბადიროვი

 

 

2017 - ბავშვთა ჰოსპისი

 

2016 - ყურაძეების ოჯახი

 

2015 - შორენა ბოშაშვილი