პასუხისმგებლობის დაზღვევა

ავტომფლობელთა პასუხისმგებლობის დაზღვევა

სტანდარტი

სადაზღვევო ლიმიტი - 5 000 სადაზღვევო პრემია თვეში - 5
აირჩიეთ

კლასიკი

სადაზღვევო ლიმიტი - 10 000 სადაზღვევო პრემია თვეში - 10
აირჩიეთ

პრემიუმი

სადაზღვევო ლიმიტი - 20 000 სადაზღვევო პრემია თვეში - 15
აირჩიეთ