სხვა პროდუქტები

აგროდაზღვევა
 • აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამა
 • ალდაგის აგრო დაზღვევა

აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამა

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამა ამოქმედდა და მას სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტო ახორციელებს. პროგრამის ფარგლებში, აგროდაზღვევის სტიმულირების მიზნით, ფერმერებისთვის და აგროსექტორში მომუშავე საწარმოებისთვის სახელმწიფო აფინანსებს  სადაზღვევო პრემიის  ნაწილს.

დააზღვიეთ:

 • მარცვლული კულტურები
 • პარკოსანი კულტურები
 • ბოსტნეული კულტურები
 • ბაღჩეული კულტურები
 • ხეხილი
 • კენკროვანი კულტურები
 • კაკლოვანი კულტურები
 • სუბტროპიკული კულტურები
 • ციტრუსი

აგროპროდუქტები დაზღვეულია შემდეგი რისკებისგან:

 • სეტყვა
 • წყალდიდობა
 • ქარიშხალი
 • საშემოდგომო ყინვა
სოფლის მეურნეობის პროექტების მართვის სააგენტოს ცხელი ხაზი +995 32 247 01 01
 
გაიგეთ მეტი
სიცოცხლის დაზღვევა

სიცოცხლის დაზღვევის პროგრამა უზრუნველყოფს ოჯახის ფინანსურ კეთილდღეობას მარჩენალის დაკარგვის შემთხვევაში. 

გაიგეთ მეტი
ექიმის პასუხისმგებლობის დაზღვევა

ექიმთა მიერ დაშვებული მცდარ სამედიცინო ქმედებათა დაზღვევა

მოცემული პაკეტით დაზღვევა შეუძლიათ ექიმებს, რომლებიც ფლობენ ვალიდურ სახელმწიფო სერტიფიკატს და საქართველოს კანონმდებლობით ახორციელებენ დამოუკიდებელ საექიმო საქმიანობას.

მცდარი სამედიცინო ქმედებები:

 • ექიმის მიერ უნებლიეთ პაციენტის ჯანმრთელობისთვის ზიანის მიყენება, მისთვის შეუსაბამო მკურნალობის ჩატარების დიაგნოზის დასმით

რა იფარება?

 • პაციენტის ჯანმრთელობის გართულების ან გარდაცვალების გამო დაკისრებული დამატებითი მკურნალობის ან კომპენსაციის გაღების ვალდებულება
 • მიუხედავად ექიმის ბრალეულობისა, საჩივრის წინააღმდეგ თავის დასაცავი ხარჯები
გაიგეთ მეტი
ტვირთების დაზღვევა

ალდაგი  გთავაზობთ ავტომობილის დაზღვევას ტრანსპორტირებისას.

დააზღვიეთ ნაყიდი საქონელი გადაზიდვისას არსებული რისკებისგან!

სადაზღვევო რისკები:

 • ტვირთის დაკარგვა
 • დაზიანება
 • განადგურება

დაზღვევა ფარავს ტრანსპორტირების პერიოდში დაზიანებისა და ქონების გადარჩენის ხარჯებს.

გაიგეთ მეტი