ტურის დაზღვევა

დააზღვიეთ სამგზავრო ხარჯები ალდაგში. შეიძინეთ ტურის დაზღვევა და აინაზღაურეთ ხარჯები იმ შემთხვევაში თუ თქვენი მოგზაურობა გაუქმდა.

რა ხარჯები აგინაზღაურდებათ? 

  • ავიაბილეთის საფასური
  • სასტუმროს საფასური

ტურის დაზღვევის ღირებულება

საზაფხულო აქციის ფარგლებში, ცხრილში მოცემულ ღირებულებას აკლდება -50%

ხარჯები აგინაზღაურდებათ, თუ ტური გაუქმდა შემდეგი მიზეზებით:

  • შენგენის ზონის ტერიტორიაზე შესვლაზე უარი
  • სასამართლოში მოწმის სახით ან სამართალდამცავი ორგანოების მიერ დაკითხვაზე გამოძახება
  • სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევა
  • დაზღვეულის ან მისი ოჯახის წევრის გარდაცვალება
  • დაზღვეულის ან მისი ოჯახის წევრის უეცარი და მოულოდნელი ავადმყოფობა და ტრავმა
  • საცხოვრებელი სახლის/ბინის განადგურება ან დაზიანება

ტურის დაზღვევის პოლისის გასაფორმებლად დაგჭირდებათ მხოლოდ საზღვარგარეთის პასპორტი, პოლისის შეძენა შეგიძლიათ ონლაინ. მიყევით ქვემოთ მოცემულ ბმულს:

 შესაძენად მიყევით მოცემულ ბმულს