პროდუქტის აღწერა

მოულოდნელი რისკებისგან გამოწვეული ხარჯები შესაძლოა ფატალური აღმოჩნდეს მცირე ბიზნესისათვის. ამ ტიპის უსიამოვნებებისგან თავის დასაღწევად, საუკეთესო გადაწყვეტილება შენს საქმიანობაზე მორგებული სადაზღვევო პოლისის შეძენაა.
ავტოსაგზაო შემთქვევისას, ავტო დაზღვევა დაგეხმარება,  აღადგინო ან შეცვალო ავტომობილის დაზიანებული ნაწილები და სწრაფად განაგრძო საქმიანობა.
ავტო დაზღვევა ფარავს :

  • სრულ დაზიანებას ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად
  • ხანძარს, აფეთქებას, ვანდალიზმს
  • სტიქიურ უბედურებებს (მათ შორის: სეტყვა, მიწისძვრა)
  • ქურდობას, ძარცვას, ყაჩაღობას
  • ნაწილობრივ დაზიანებას ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად
  • ლაფეტის უფასოდ მომსახურებას ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს
  • 24 -საათიან ავტო ასისტანსს

მძღოლისა და მგზავრების დაზღვევა
მძღოლისა და მგზავრების უბედური შემთხვევის დაზღვევის დაფარვა ფინანსურად გიცავს მძღოლისა და მგზავრების ჯანრთელობის დაზიანების ან გარდაცვალების შემთხვევაში.

შეიძინე ახლავე
დაზღვევა არის საუკეთესო გზა შენი ფინანსების დასაცავად
შეიძლება დაინტერესდე