პროდუქტის აღწერა

მესამე პირის წინაშე პასუხისმგებლობის დაზღვევის შეძენით, შესაძლებლობა გაქვს, თავიდან აიცილო, ავტომანქანის მართვისას, მესამე პირთათვის მიყენებული ქონებრივი და ფიზიკური ზიანის ხარჯები.

ავტომფლობელთა მესამე პირისადმი პასუხისმგებლობის დაზღვევის პოლისით ანაზღაურებული იქნება:

  • მძღოლის მიერ მესამე პირის ჯანმრთელობისადმი მიყენებული ზიანით გამოწვეული ხარჯები.
  • მესამე პირის ქონების დაზიანებით გამოწვეული ხარჯები.

 

შეიძინე ახლავე
დაზღვევა არის საუკეთესო გზა შენი ფინანსების დასაცავად
შეიძლება დაინტერესდე