პროდუქტის აღწერა

აღნიშნული დაზღვევა უზრუნველყოფს ყველა რისკის (All-Risks) დაფარვას,  ანუ  ფარავს სამშენებლო  მოედანზე ყველა გაუთვალისწინებელი და მოულოდნელი შემთხვევით გამოწვეულ მატერიალურ ზარალს, რომელიც პოლისის  პირობებით არ წარმოადგენს გამონაკლისს.

დაზღვევას ექვემდებარება მშენებლობისთვის გამოსაყენებელი მანქანა-დანადგარები, მათ შორის, ამწეები, მიწის სათხრელი მანქანები, სამშენებლო მოედანზე განლაგებული სატრანსპორტო საშუალებები და სხვა. 

დაზღვევა  მოქმედებს სამშენებლო მოედნის ფარგლებში. 


სადაზღვევო პოლისით იფარება:
ყველა რისკი, რომელიც  პოლისის პირობებით არ წარმოადგენს გამონაკლისს, მათ შორის: 

  • სამშენებლო ტექნიკის გარეგანი ზემოქმედებით მიყენებული დაზიანება
  • ხანძარი
  • აფეთქება
  • დაზღვეული საგნის გატაცება
  • ქურდობა
  • ყაჩაღობა
  • ძარცვა
  • სტიქიური მოვლენებით მიყენებული ზიანი
შეიძინე ახლავე
დაზღვევა არის საუკეთესო გზა შენი ფინანსების დასაცავად