პროდუქტის აღწერა

ალდაგის მარაგების დაზღვევის პოლისით დაზღვევას ექვემდებარება:

 • საწარმოო მარაგი (ნედლეული, მასალა და წარმოებისთვის საჭირო სხვა მასალები)

 • სასაქონლო მარაგი (მზა / დასაწყობებული / გასაყიდად გათვალისწინებული პროდუქცია)

 

თქვენი მარაგები დაზღვეული იქნება დაზიანების/განადგურების რისკებისგან შემდეგი მიზეზებით:

 • ხანძარი, აფეთქება, მეხის დაცემა
 • თვითმფრინავის ან სხვა საჰაერო  ტრანსპორტის ჩამოვარდნა
 • ავტოტრანსპორტის შეჯახება
 • წყალგაყვანილობის სისტემის მწყობრიდან უეცარი და  მოულოდნელი  გამოსვლა
 • მიწისძვრა
 • წყალდიდობა
 • შტორმი, ქარიშხალი, უხვთოვლიანობა
 • ნიადაგის  ჩამოშლა, მეწყერი
 • ძარცვა, ქურდობა, ყაჩაღობა
 • მესამე მხარის მიერ განზრახ მიყენებული ზიანი
   
შეიძინე ახლავე
დაზღვევა არის საუკეთესო გზა შენი ფინანსების დასაცავად