პროდუქტის აღწერა

ქონების  დაზღვევის ფარგლებში ალდაგი გთავაზობთ სასაქონლო მარაგების დაზღვევას, რაც უზრუნველყოფს თქვენს ფინანსურ დაცვას კრიტიკული სიტუაციებისგან. მოულოდნელი და გაუთვალისწინებელი შემთხვევებით გამოწვეულმა ფინანსურმა ზარალმა შეიძლება სოლიდური ზიანი მიაყენოს თქვენს კომპანიას. მარაგების დაზღვევა, როგორც რისკის მართვის მექანიზმი, მსგავსი შემთხვევების თავიდან არიდების საუკეთესო გზაა.

თქვენი ქონება დაზღვეული იქნება შემდეგი რისკებისგან:

  • ხანძარი, აფეთქება

  • მიწისძვრა

  • ბუნებრივი კატაკლიზმები: წყალდიდობა, უხვთოვლიანობა, შტორმი, ქარიშხალი, მეწყერი, ნიადაგის  ჩამოშლა

  • წყალგაყვანილობის სისტემის მწყობრიდან უეცარი და  მოულოდნელი  გამოსვლა

  • ძარცვა, ქურდობა, ყაჩაღობა

  • მესამე მხარის მიერ განზრახ მიყენებული  ზიანი

  • ავტოტრანსპორტის შეჯახება

 

შეიძინე ახლავე
დაზღვევა არის საუკეთესო გზა შენი ფინანსების დასაცავად