პროდუქტის აღწერა

მესამე პირისადმი პასუხისმგებლობის დაზღვევის შეძენით თავიდან აირიდებთ მძღოლის მიერ ავტომობილის მართვისას მესამე პირთათვის მიყენებული ქონებრივი და ფიზიკური ზიანის ხარჯებს.


მესამე პირისადმი ავტომფლობელთა პასუხისმგებლობის დაზღვევის პოლისით ანაზღაურებული იქნება:

  • მძღოლის მიერ მესამე პირის ჯანმრთელობისადმი მიყენებული ზიანით გამოწვეული ხარჯები;

  • მესამე პირის ქონების დაზიანებით ან გადადგურებით  გამოწვეული ხარჯები.

შეიძინე ახლავე
დაზღვევა არის საუკეთესო გზა შენი ფინანსების დასაცავად