პროდუქტის აღწერა

მოსავლის დაზღვევა აგროსექტორის კომპანიებისთვის

დააზღვიე შენი კომპანიის სარგებლობაში ან საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო სავარგულზე მოსაწევი მოსავალი ბუნებრივი მოვლენებით გამოწვეული ზიანისგან.
ისარგებლე აგროდაზღვევის შეღავათიანი პირობებით.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში დაზღვევის საფასურის 70%-ის სუბსიდირებას სახელმწიფო უზრუნველყოფს, ვაზის შემთხვევაში კი სუბსიდირება 50%-ია. 

შეგიძლიათ დააზღვიოთ:

  • მარცვლეული კულტურები

  • პარკოსანი კულტურები

  • ბოსტნეული კულტურები

  • ბაღჩეული კულტურები

  • ხეხილი

  • კენკროვანი კულტურები

  • კაკლოვანი კულტურები

  • სუბტროპიკული კულტურები

  • ციტრუსი

შესაძლებელია ინდივიდუალური სადაზღვევო პაკეტის შემუშავება სპეციალურად თქვენს კომპანიაზე მორგებული დაფარვებით.
 

შეიძინე ახლავე
დაზღვევა არის საუკეთესო გზა შენი ფინანსების დასაცავად
შეიძლება დაინტერესდე