პროდუქტის აღწერა

პირუტყვის დაზღვევა ფერმერული საქმიანობით დაკავებული კომპანიებისთვის

დააზღვიე მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი შემდეგი რისკებისგან: 

 • ტრანსპორტის დაჯახება

 • სხვა პირუტყვის ზემოქმედებით გამოწვეულ ტრავმული დაზიანებები

 • ჭრილობები

 • თიაქარისა და გართულებული მშობიარობის შედეგად სიკვდილი

 • ბუნებრივი კატაკლიზმების შედეგად სიკვდილი

 • ხანძარი

 • მეხის დაცემა

 • წყალდიდობა

 • ქარიშხალი

 • მიწისძვრა

 • ტრავმულ პერიკარდიტი

 • ტიმპანია

 • შემთხვევითი დახრჩობა/გაგუდვა

 • სიმაღლიდან ვარდნა

 • ველური მხეცების მიერ დაგლეჯა

 • ქურდობა, თუ დამნაშავე დადგენილია განაჩენით.

პოლისი ითვალისწინებს საქონლის დაზღვევას რვა თვიდან რვა წლის ჩათვლით. ზარალი, რომელიც ფერმერს საკუთრებაში მყოფი პირუტყვის სიკვდილისას მიადგება, ანაზღაურდება სადაზღვევო პირობების მიხედვით.
თქვენ შეგიძლიათ შეიძინოთ ორი ერთწლიანი პოლისიდან ერთ-ერთით:

 • 40 ლარად - 400-ლარიანი ანაზღაურების ლიმიტით

 • 60 ლარად - 500-ლარიანი ანაზღაურების ლიმიტით.

შესაძლებელია ინდივიდუალური სადაზღვევო პაკეტის შემუშავება სპეციალურად თქვენს კომპანიაზე მორგებული დაფარვებით.

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის განვითარების სააგენტო ახორციელებს პროგრამას „აგროდაზღვევა“, რომლის მიზანია აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარება, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ხელშეწყობა, აღნიშნული საქმიანობით დაკავებული პირებისთვის შემოსავლის შენარჩუნება და რისკების შემცირება.
დამატებით ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ სოფლის განვითარების სააგენტოს ვებგვერდზე

 

შეიძინე ახლავე
დაზღვევა არის საუკეთესო გზა შენი ფინანსების დასაცავად
შეიძლება დაინტერესდე