პროდუქტის აღწერა

მესამე პირის წინაშე პასუხისმგებლობის დაზღვევის შეძენით, შესაძლებლობა გაქვს, თავიდან აიცილო, ავტომანქანის მართვისას, მესამე პირთათვის მიყენებული ქონებრივი და ფიზიკური ზიანის ხარჯები.
შენი პასუხისმგებლობა დაზღვეული იქნება მხოლოდ შენს საკუთრებაში არსებული ავტომობილის მართვის შემთხვევაში.
ავტომფლობელთა მესამე პირისადმი პასუხისმგებლობის დაზღვევის პოლისით ანაზღაურებული იქნება:

  • მძღოლის მიერ მესამე პირის ჯანმრთელობისადმი მიყენებული ზიანით გამოწვეული ხარჯები.
  • მესამე პირის ქონების დაზიანებით გამოწვეული ხარჯები.

 

დაზღვევის პირობები

MTPL-004/17-1

შეიძინე ახლავე
დაზღვევა არის საუკეთესო გზა შენი ფინანსების დასაცავად