სამოგზაურო დაზღვევა

მოგზაურობა უფრო სასიამოვნოა, როცა შენ დაზღვეული გაქვს უსიამოვნო მოულოდნელობები.
შეიძინე სამოგზაურო დაზღვევა 1 დღე  - 1 ლარად.

სამოგზაურო დაზღვევა
სამოგზაურო დაზღვევა

1 დღე - 1 ლარად

გაიგე მეტი
დამატებითი ინფორმაცია

სამოგზაურო დაზღვევა

სამოგზაურო დაზღვევა ფინანსურად გიცავს უსიამოვნო მოულოდნელობებისგან, მთელი მოგზაურობის გამნმავლობაში. 3 განსხვავებული პაკეტიდან, შეგიძლია აირჩიო შენს სამოგზაურო გეგმებზე მორგებული პირობებისა და დაფარვების მქონე პოლისი. 

 

როგორ შევარჩიო სამოგზაურო დაზღვევის პოლისი?

სადაც არ უნდა მიემგზავრებოდე, მნიშვნელოვანია შენი მოგზაურობისთვის შესაფერისი პოლისის სწორად შერჩევა.

ერთჯერადი მოგზაურობისთვის:
თუ კონკრეტული ვადით დაგეგმილი მოგზაურობისათვის ემზადები, მაშინ შეგიძლია შეიძინო ერთჯერადი პოლისი სასურველი დაფარვებით.

მულტიპოლისი მრავალჯერადი მოგზაურობისთვის:
თუ ხშირად მოგზაურობ, მაშინ წლიური მულტიპოლისის შეძენა საუკეთესო გადაწყვეტილებაა, შენი მოგზაურობების დასაზღვევად, ნებისმიერ ქვეყანაში.

2 სადაზღვევო პოლისი განსხვავებული დაფარვებით

 • სტანდარტი

 • კომფორტი

 სამედიცინო ხარჯების დაფარვების გარდა, კომფორტი მოიცავს ბარგის დაკარგვის, ფრენის შეფერხებისა და პერსონალური პასუხისმგებლობის დაზღვევას.


სამოგზაურო დაზღვევის დაფარვები

 • სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ხარჯები
  უბედური შემთხვევის ან უეცარი ავადმყოფობის გამო, შემთხვევის ადგილზე სასწრაფო სამედიცინო დახმარების ბრიგადის მიერ დაზღვეულისთვის გაწეული მომსახურების და/ან დაზღვეულის უახლოეს სამედიცინო დაწესებულებაში ტრანსპორტირების ხარჯები, სადაც შესაძლებელია მისთვის ადეკვატური სამედიცინო დახმარების გაწევა.

 • გადაუდებელი ამბულატორული მკურნალობის ხარჯები
  გადაუდებელ მდგომარეობაში მყოფი დაზღვეულისთვის გაწეული სამედიცინო მომსახურების ხარჯები, რომელიც არ საჭიროებს სამედიცინო დაწესებულებასი 24 საათზე მეტი ხნით დაყოვნებას.

 • გადაუდებელი ჰოსპიტალური მკურნალობის ხარჯები
  სამედიცინო მომსახურების ხარჯები, გაწეული გადაუდებელ მდგომარეობაში მყოფი დაზღვეულისთვის, რომელიც არ საჭიროებს სამედიცინო დაწესებულებაში 24 საათზე მეტი ხნით დაყოვნებას.

 • გადაუდებელი სტომატოლოგიური მკურნალობის ხარჯები
  კბილის ტკივილის კუპირებისა და დიაგნოზის შესაბამისად, კბილის გადაუდებელი ექსტრაქციის ხარჯები.

 • გადაუდებელი ოფთალმოლოგიური მკურნალობის ხარჯები
  სამედიცინო მომსახურიების ხარჯები, რომელიც გაეწია დაზღვეულს, თვალის მწვავე ტრამვული დაზიანების შემთხვევაში.

 • დაზღვეულის რეპატრიაციის ხარჯები
  ავადმყოფი, დაშავებული დაზღვეულის (გარდაცვალების შემთხვევაში, დაზღვეულის ცხედრის) ავია ან ავტო ტრანსპორტირება საქართველოს უახლოეს საერთაშორისო აეროპორტამდე, ან საქართველოს ტერიტორიის უახლოეს სასაზღვრო გამტარ პუნქტამდე.

 • მოგზაურობის გაუქმება
  ხარჯები, რომელიც გადახდილია დამზღვევის/დაზღვეულის მიერ და არ ექვემდებარება დამზღვევისთვის/დაზღვეულისათვის დაბრუნებას, ან რაიმე სხვა სახით კომპენსირებას, თუ მოგზაურობის დაწყებამდე დაზღვეული იძულებული გახდება გააუქმოს მოგზაურობა, დაფარული დღეების განმავლობაში, პოლისის პირობებში მითითებული რომელიმე დაზღვეული რისკის (გაუქმების მიზეზის) ხდომილების შედეგად.

 • მოგზაურობის ვადაზე ადრე შეწყვეტა
  საქართველოში დასაბრუნებლად დამატებით გაწეული ხარჯებიდან ბილეთის გამოცვლას, ან ერთი გზა ეკონომ-კლასის ბილეთის შეძენას შორის უმცირესი ხარჯი, ასევე, დაფარული ხარჯების გამოუყენებელი ნაწილის ის ოდენობა, რომელიც არ ექვემდებარება დამზღვევის/დაზღვეულისათვის დაბრუნებას, ან რაიმე სხვა სახით კომპენსირებას, გარდა უკვე წინასწარ შეძენილი უკან დასაბრუნებელი ბილეთის ღირებულებისა, იმ შემთხვევაში, თუ გამგზავრების შემდგომ დაზღვეული იძულებული გახდება, ვადაზე ადრე შეწვიტოს მოგზაურობა, დაფარული დღეების განმავლობაში, პოლისის პირობებში მითითებული რომელიმე დაზღვეული რისკის (ვადაზე ადრე შეწყვეტის მიზეზის) ხდომილების შედეგად.

 • შენგენის ზონის ტერიტორიაზე შესვლაზე უარი 
  ხარჯები, რომელიც გადახდილია დამზღვევის/დაზღვეულის მიერ და არ ექვემდებარება დამზღვევისათვის/დაზღვეულისთვის დაბრუნებას, ან რაიმე სხვა სახით კომპენსირებას, თუ დაზღვეული იძულებულია, შეწყვიტოს მოგზაურობა ევროკავშირის/შენგენის წევრი ქვეყნის სასაზღვრო სამსახურის წარმომადგენლისგან შენგენის ზონის ტერიტორიაზე შესვლაზე უარის მიღების გამო.

 • ბარგის დაკარგვა
  ხარჯები, შესაბამისი ქველიმიტის ფარგლებში, თუ დაზღვეულის მომსახურე ავიაკომპანია დაკარგავს მოგზაურობის განმავლობაში, თვითმფრინავით მგზავრობისას, დაზღვეულის მიერ ჩაბარებულ ბარგს.

 • ავიარეისის გადადება
  შესაბამისი ქველიმიტის ფარგლებში, ავიარეისის გადადების/დაგვიანების გამო დაზღვეულის მიერ აეროპორტში ღამის გათენების მიზნით სასტუმროზე გაწეული ხარჯები, მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ავიაკომპანია უარს აცხადებს აღნიშნული ხარჯების ანაზღაურებაზე და გაწეული ხარჯები არ ექვემდებარება დამზღვევისათვის/დაზღვეულისათვის დაბრუნებას ან რაიმე სხვა სახით კომპენსირებას.

 • პირადი პასუხისმგებლობა 
  შესაბამისი ქველიმიტის ფარგლებში, ის ხარჯები (დაცვის ხარჯების ჩათვლით), რომლის გადახდის სამართლებრივი ვალდებულება ეკისრება დაზღვეულს, მოგზაურობის პერიოდის განმავლობაში, მოულოდნელი შემთხვევის დადგომის შედეგად შემდეგი ზიანით გამოწვეული ზარალისათვის: მესამე პირისათვის მიყენებული სხეულის დაზიანება და/ან მესამე პირის მატერიალური ქონების ფიზიკური დაზიანება

 

როგორ მოვიქცე სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას ?

სადაზღვევო შემთხვევის დადგომისას, დააფიქსირე შემთხვევა 24 საათის განმავლობაში:

 • სამედიცინო მომსახურების საჭიროებისას, რისკის დადგომიდან 24 საათის განმავლობაში მიმართე საერთაშორისო ასისტანსს ნომრებზე + 7 495 987 17 75; + 49 302 178 25 34

 • ყველა სხვა რისკის დადგომიდან 24 საათის განმავლობაში მიმართე ალდაგის ოპერატორს ცხელი ხაზის ნომერზე +99532 2 444 999