პროდუქტის აღწერა

მოსავლის დაზღვევა აგროსექტორში დასაქმებულთათვის

დააზღვიე მოსავალი, ბუნებრივი მოვლენებით გამოწვეული ზარალისგან დაისარგებლე აგროდაზღვევის შეღავათიანი პირობებით.

სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, დაზღვევის საფასურის 70%-ის სუბსიდირებას სახელმწიფო უზრუნველყოფს, ვაზის შემთხვევაში კი სუბსიდირება 50%-ია. 

სტიქიური მოვლენის შემთხვევაში, ალდაგი ანაზღაურებას ზარალის შეფასებიდან უმოკლეს დროში, ყველაზე სწრაფად აგინაზღაურებს. 

 

შენ შეგიძლია დააზღვიო:

 • ვაზი

 • მარცვლული კულტურები

 • პარკოსანი კულტურები

 • ბოსტნეული კულტურები

 • ბაღჩეული კულტურები

 • ხეხილი

 • კენკროვანი კულტურები

 • კაკლოვანი კულტურები

 • სუბტროპიკული კულტურები

 • ციტრუსი

 

დამატებითი ინფორმაცია: 

მოსავალი შეგიძლია დააზღვიო შემდეგი რისკებისგან: 

 • სეტყვა

 • წყალდიდობა 

 • ქარიშხალი

 • საშემოდგომო ყინვა - მხოლოდ ციტრუსოვანი კულტურებისთვის

შეიძინე ახლავე
დაზღვევა არის საუკეთესო გზა შენი ფინანსების დასაცავად