პროდუქტის აღწერა

მოსავლის დაზღვევა აგროსექტორში დასაქმებულთათვის

დააზღვიე მოსავალი, ბუნებრივი მოვლენებით გამოწვეული ზარალისგან დაისარგებლე აგროდაზღვევის შეღავათიანი პირობებით.

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, დაზღვევის საფასურის 70%-ის სუბსიდირებას სახელმწიფო უზრუნველყოფს. 

სტიქიური მოვლენის შემთხვევაში, ალდაგი ანაზღაურებას ზარალის შეფასებიდან უმოკლეს დროში, ყველაზე სწრაფად აგინაზღაურებს. 

 

შენ შეგიძლია დააზღვიო:

 • ვაზი

 • მარცვლული კულტურები

 • პარკოსანი კულტურები

 • ბოსტნეული კულტურები

 • ბაღჩეული კულტურები

 • ხეხილი

 • კენკროვანი კულტურები

 • კაკლოვანი კულტურები

 • სუბტროპიკული კულტურები

 • ციტრუსი

 

დამატებითი ინფორმაცია: 

მოსავალი შეგიძლია დააზღვიო შემდეგი რისკებისგან: 

 • სეტყვა

 • წყალდიდობა 

 • ქარიშხალი

 • საშემოდგომო ყინვა - მხოლოდ ციტრუსოვანი კულტურებისთვის

 

გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სოფლის განვითარების სააგენტო ახორციელებს პროგრამას „აგროდაზღვევა“, რომლის მიზანია აგროსექტორში სადაზღვევო ბაზრის განვითარება, სასოფლო-სამეურნეო საქმიანობის ხელშეწყობა, აღნიშნული საქმიანობით დაკავებული პირებისთვის შემოსავლის შენარჩუნება და რისკების შემცირება.


დამატებით ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ სოფლის განვითარების სააგენტოს ვებგვერდზე

 

 

შეიძინე ახლავე
დაზღვევა არის საუკეთესო გზა შენი ფინანსების დასაცავად