პროდუქტის აღწერა

თუ შენ ხარ ექიმი და

  • ფლობ ვალიდურ სახელმწიფო სერტიფიკატს
  • საქართველოს კანონმდებლობით ახორციელებ დამოუკიდებელ საექიმო საქმიანობას

შეგიძლია დაეზღვიო ყველა შესაძლო რისკისგან, მცდარი სამედიცინო ქმედების შემთხვევაში.
ექიმის პასუხისმგებლობის დაზღვევა დაგიცავს ლიცენზიის შეჩერებით ან ჩამორთმევით გამოწვეული შემოსავლის დაკარგვისგანაც.

რა იფარება?

  • პაციენტის ჯანმრთელობის გართულების ან გარდაცვალების გამო დაკისრებული დამატებითი მკურნალობის ან კომპენსაციის გაღების ვალდებულება
  • მიუხედავად ექიმის ბრალეულობისა, საჩივრის წინააღმდეგ თავის დასაცავი ხარჯები
შეიძინე ახლავე
დაზღვევა არის საუკეთესო გზა შენი ფინანსების დასაცავად