პროდუქტის აღწერა

დააზღვიე  ტვირთი ნებისმიერი სახის სახმელეთო, საზღვაო და საჰაერო ტრანსპორტით გადაზიდვის დროს, მსოფლიო მასშტაბით. 
დაზღვევის შედეგად ანაზღაურდება ტვირთის ღირებულება სრული ან ნაწილობრივი განადგურების შემთხვევაში.

დაზღვევას არ ექვემდებარება:

  • დოკუმენტაცია და ფასიანი ქაღალდები
  • ძვირფასი ლითონები და ნაკეთობები
  • სამხედრო აღჭურვილობა და მოწყობილობა
  • ნარკოტიკები და აკრძალული მედიკამენტები
  • ცხოველები და სხვა
     
შეიძინე ახლავე
დაზღვევა არის საუკეთესო გზა შენი ფინანსების დასაცავად