პროდუქტის აღწერა

პირუტყვის დაზღვევა ფერმერებისთვის.


დააზღვიე მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვი, შემდეგი რისკებისგან: 


•    ტრანსპორტის დაჯახებას
•    სხვა პირუტყვის ზემოქმედებით გამოწვეულ ტრავმულ დაზიანებებს
•    ჭრილობებს
•    თიაქრისა და გართულებული მშობიარობის შედეგად სიკვდილს
•    ბუნებრივი კატაკლიზმების შედეგად სიკვდილს
•    ხანძარს
•    მეხის დაცემას
•    წყალდიდობას
•    ქარიშხალს
•    მიწისძვრას
•    ტრავმულ პერიკარდიტს
•    ტიმპანიას
•    შემთხვევით დახრჩობა/გაგუდვას
•    სიმაღლიდან ვარდნას
•    ველური მხედების მიერ დაგლეჯას
•    ქურდობას, თუ დამნაშავე დადგენილია განაჩენით


პოლისი ითვალისწინებს საქონლის დაზღვევას, რვა თვიდან - რვა წლის ჩათვლით. ზარალი, რომელიც ფერმერს საკუთრებაში მყოფი პირუტყვის სიკვდილისას მიადგება ანაზღაურდება სადაზღვევო პირობების მიხედვით.

შენ შეგიძლია შეიძინო ორი ერთწლიანი პოსილიდან ერთ-ერთი:


•    40 ლარად - 400 ლარიანი ანაზღაურების ლიმიტით
•    60 ლარად - 500 ლარიანი ანაზღაურების ლიმიტით

 

შეიძინე ახლავე
დაზღვევა არის საუკეთესო გზა შენი ფინანსების დასაცავად