პროდუქტის აღწერა

მოსავლის დაზღვევა აგროსექტორის კომპანიებისთვის


დააზღვიე შენი კომპანიის სარგებლობაში ან საკუთრებაში არსებული სასოფლო-სამეურნეო სავარგულზე, მოსაწევი მოსავალი, ბუნებრივი მოვლენებით გამოწვეული ზარალისგან.
ისარგებლე აგროდაზღვევის შეღავათიანი პირობებით.
სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინიციატივით აგროდაზღვევის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში, დაზღვევის საფასურის 70%-ის სუბსიდირებას სახელმწიფო უზრუნველყოფს, ვაზის შემთხვევაში კი სუბსიდირება 50%-ია. 

შენ შეგიძლია დააზღვიო:


•    მარცვლული კულტურები
•    პარკოსანი კულტურები
•    ბოსტნეული კულტურები
•    ბაღჩეული კულტურები
•    ხეხილი
•    კენკროვანი კულტურები
•    კაკლოვანი კულტურები
•    სუბტროპიკული კულტურები
•    ციტრუსი


შესაძლებელია ინდივიდუალური სადაზღვევო პაკეტის შემუშავება, სპეციალურად შენს კომპანიაზე მორგებული დაფარვებით.
 

დამატებითი ინფორმაცია
პოლისი მოიცავს
სეტყვა

ზარალი, გამოწვეული ატმოსფერული ნალექების ყინულის წარმონაქმნებისგან(მცირე მარცვლიდან მსხვილი კვერცხისოდენა ზომის წარმონაქმნამდე), მცენარეთა მიწისზედა ორგანოებზე უშუალო მექანიკური ზემოქმედების შედეგად. 
 

ქარიშხალი

ზარალი, გამოწვეული ძლიერი ქარისგან, სიჩქარით 15მ/წმ. ან მეტი, რომელიც იწვევს მცენარეების გაძლიერებულ ტრანსპირაციას,მექანიკურ დაზიანებებს და ნიადაგის ზედა ფენების გამოშრობას.

წყალდიდობა

ზარალი, გამოწვეული დაზღვეული კულტურის მიწისზედა და მიწისქვეშა ორგანოებზე მექანიკური ზემოქმედების შედეგად.

საშემოდგომო ყინვა

ზარალი, გამოწვეული საშემოდგომო ყინვისგან, 1 სექტემბრიდან 10 დეკემბრის ჩათვლით პერიოდში, ტემპერატურის მკვეთრი ვარდნით, რომელსაც შედეგად მოჰყვა დაზღვეული ციტრუსოვანი კულტურის თბური დაზიანება ან განადგურება. 
 

შეიძინე ახლავე
დაზღვევა არის საუკეთესო გზა შენი ფინანსების დასაცავად