პროდუქტის აღწერა

მესამე პირის წინაშე პასუხისმგებლობის დაზღვევის შეძენით, შესაძლებლობა გაქვს, თავიდან აიცილო კომპანიის საკუთრებაში მყოფი ავტომობილით მესამე პირთათვის მიყენებული ქონებრივი და ფიზიკური ზიანის ხარჯები.
ავტომფლობელთა მესამე პირისადმი პასუხისმგებლობის დაზღვევის პოლისით ანაზღაურებული იქნება:

  • მძღოლის მიერ მესამე პირის ჯანმრთელობისადმი მიყენებული ზიანით გამოწვეული ხარჯები.
  • მესამე პირის ქონების დაზიანებით გამოწვეული ხარჯები.

      

შეიძინე ახლავე
დაზღვევა არის საუკეთესო გზა შენი ფინანსების დასაცავად