პროდუქტის აღწერა

მოულოდნელი რისკებისგან გამოწვეული ხარჯები შესაძლოა ფატალური აღმოჩნდეს მცირე ბიზნესისათვის. ამ ტიპის უსიამოვნებებისგან თავის დასაღწევად, საუკეთესო გადაწყვეტილება შენს საქმიანობაზე მორგებული სადაზღვევო პოლისის შეძენაა.
ქონების დაზღვევა დაგეხმარება დაიცვა შენი კომპანიის აქტივები და თავიდან აიცილო გაუთვალისწინებელი ფინანსური დანაკარგები.

შენ შეგიძლია დააზღვიო:

  • შენობა-ნაგებობები
  • ბინები, ოფისები, საამქროები და სხვა
  • მანქანა-დანადგარები, საწარმო-ტექნოლოგიური ხაზები, სამეურნეო ინვენტარი
  • ელექტროტექნიკა, კომპიუტერები და სხვა
  • საყოფაცხოვრებო ტექნიკა, ავეჯი და სხვა
  • ინტერიერის საგნები, მოპირკეთება
  • ფანჯრის მინები, სარკეები, ვიტრინები
  • პროდუქცია, საქონელი, მარაგები და სხვა სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობები
დამატებითი ინფორმაცია
პოლისი მოიცავს
ხანძარი

თუ დაზღვეული ქონება დაზიანდა შენობაში გაჩენილი ღია ცეცხლით, ხანძრის შედეგად გამოწვეული ზარალი სადაზღვევო პოლისის  ფარგლებში ანაზღაურდება

აფეთქება

თუ დაზღვეული ქონება დაზიანდა აფეთქების შედეგად, ზარალი სადაზღვევო პოლისის ფარგლებში ანაზღაურდება

მეხის დაცემა

თუ დაზღვეული ქონება დაზიანდა ატმოსფეროში ბუნებრივი გიგანტური ელექტრონული განმუხტვის შედეგად, ზარალი სადაზღვევო პოლისის  ფარგლებში ანაზღაურდება

თვითმფრინავის ჩამოვარდნა

თუ დაზღვეული ქონება დაზიანდა თვითმფრინავის ან მისი ნაწილების ჩამოვარდნის შედეგად, ზარალი სადაზღვევო პოლისის  ფარგლებში ანაზღაურდება

ქურდობა

თუ დაზღვეული ქონება დაზიანდა ან დაიკარგა შეღწევით ქურდობის, ძარცვისა და ყაჩაღობის შედეგად, ზარალი სადაზღვევო პოლისის  ფარგლებში ანაზღაურდება

ვანდალიზმი

თუ დაზღვეული ქონება განზრახ დააზიანა მესამე მხარემ, ზარალი სადაზღვევო პოლისის  ფარგლებში ანაზღაურდება

მიწისძვრა

თუ დაზღვეული ქონება დაზიანდა მიწისძვრის ბიძგების შედეგად, ზარალი სადაზღვევო პოლისის  ფარგლებში ანაზღაურდება

ბუნებრივი კატაკლიზმები

თუ დაზღვეული ქონება დაზიანდა შტორმის, ქარიშხლის, გრიგალის, სეტყვის, წყალდიდობის, მეწყრის, ზვავის ჩამოწოლის ან უხვთოვლიანობის შედეგად, ზარალი სადაზღვევო პოლისის  ფარგლებში ანაზღაურდება

დატბორვა

თუ დაზღვეული ქონება დაზიანდა წყალ-საკანალიზაციო სისტემის მწყობრიდან უეცარი და მოულოდნელი გამოსვლის შედეგად, ზარალი სადაზღვევო პოლისის  ფარგლებში ანაზღაურდება

ავტოტრანსპორტის შეჯახება

თუ დაზღვეული ქონება დაზიანდა ავტოტრანსპორტის შეჯახების შეედეგად, ზარალი სადაზღვევო პოლისის  ფარგლებში ანაზღაურდება

შეიძინე ახლავე
დაზღვევა არის საუკეთესო გზა შენი ფინანსების დასაცავად