პროდუქტის აღწერა

დამსაქმებლის პასუხისმგებლობის  დაზღვევა დაქირავებულისა და დამსაქმებლის ფინანსურ დაცულობას უზრუნველყოფს.
უბედური შემთხვევის შედეგად, შრომისუუნაროოდ დარჩენის ან გარდაცვალების შემთხვევაში, სადაზღვევო თანხა დაზღვეულ თანამშრომლზე ან მისი ოჯახის წევრზე გაიცემა. ასანაზღაურებელი თანხა წინასწარ შეთანხმებული ლიმიტის შესაბამისად განისაზღვრება.
აღნიშნული სადაზღვევო პოლისით შეუძლიათ ისარგებლონ იურიდიულ პირებს, რომლებსაც მთავრობის 2018 წლის 27 ივლისის დადგენილების საფუძველზე მომეტებული საფრთხის შემცველი სამუშაოს შემსრულებლის სტატუსი მიენიჭათ და დაევალათ დასაქმებულთა უბედური შემთხვევის დაზღვევა.

შეიძინე ახლავე
დაზღვევა არის საუკეთესო გზა შენი ფინანსების დასაცავად
შეიძლება დაინტერესდე