პროდუქტის აღწერა

ტვირთების დაზღვევა ხორციელდება საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით, რომელსაც ითვალისწინებს „ლონდონის მზღვეველების ინსტიტუტი".
შენ შეგიძლია დააზღვიო ნებისმიერი სახის ტვირთი, როგორც სახმელეთო, ასევე საჰაერო და საზღვაო ტრანსპორტირებისას, მსოფლიოს მასშტაბით. დაზღვევის შედეგად ანაზღაურდება ტვირთის ღირებულება სრული ან ნაწილობრივი განადგურების შემთხვევაში.

ტვირთები დაზღვეული იქნება შემდეგი რისკებისგან:

  • ხანძარი
  • აფეთქება
  • შეჯახება
  • გადაბრუნება
  • ჩაძირვა
  • ჩამოვარდნა
  • ძარცვა-ყაჩაღობა და მესამე პირთა სხვა კანონსაწინააღმდეგო ქმედებები
  • სტიქიური უბედურებები და დაუძლეველი ძალის მოვლენები
შეიძინე ახლავე
დაზღვევა არის საუკეთესო გზა შენი ფინანსების დასაცავად