პერსონალური მონაცემების დამუშავების წესები - Aldagi - Insurance Company
მოგვმართე
მოგვწერე საკონტაქტო ინფორმაცია და დაგიკავშირდებით
{{agent.message}}
მოცემული ველის შევსება სავალდებულოა
მოცემული ველის შევსება სავალდებულოა
მოცემული ველის შევსება სავალდებულოა
ელ.ფოსტის ფორმატი არასწორია
მოცემული ველის შევსება სავალდებულოა
მოცემული ველის შევსება სავალდებულოა

უფლებამოსილებას ვანიჭებ ალდაგს დაამუშავოს ჩემი პერსონალური მონაცემები
სადაზღვევო მომსახურების შეთავაზების/გაწევის მიზნებისთვის, ასევე ჩემს მიერ დაზღვევის
ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ვალდებულებების შეუსრულებლობისას, მესამე პირთათვის
გადაცემის გზით. ვადასტურებ, რომ ინფორმირებული ვარ პერსონალური მონაცემების დამუშავების
თაობაზე ინფორმაციის გამოთხოვის, გასწორების, განახლების, დამატების, დაბლოკვის, წაშლის,
განადგურების ან დამუშავების შეწყვეტის მოთხოვნის უფლებამოსილების შესახებ.