პროდუქტის აღწერა

ალდაგის პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა უზრუნველყოფს ისეთი გაუთვალისწინებელი და მოულოდნელი ფინანსური ვალდებულებებისგან დაცვას, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას თქვენი პროფესიული საქმიანობის შესრულებისას დაშვებული შეცდომების შედეგად.

ნებისმიერი საქმიანობიდან გამომდინარე, არსებობს კონკრეტული სპეციფიური შეცდომები ან გამორჩენები, რამაც შესაძლებელია გამოიწვიოს კლიენტის მხრიდან სამართლებრივი დავა.

გთავაზობთ:

  • არქიტექტორებისა და ინჟინრების პასუხისმგებლობის დაზღვევას
  • იურისტების და ადვოკატების პასუხისმგებლობის დაზღვევას
  • აუდიტორების და ბუღალტრების პასუხისმგებლობის დაზღვევას
  • საინფორმაციო ტექნოლოგიების (IT) სპეციალისტების და სოფტ-დეველოპერების პასუხისმგებლობის დაზღვევა

აღნიშნული სადაზღვევო პროდუქტი დაგიცავთ ფინანსური და სამართლებრივი ვალდებულებებისგან.

შეიძინე ახლავე
დაზღვევა არის საუკეთესო გზა შენი ფინანსების დასაცავად