პროდუქტის აღწერა

სიცოცხლის და კრიტიკული დაავადებების დაზღვევა მოიცავს :

 • სიცოცხლის დაზღვევა
  დაზღვეულის გარდაცვალებისას, მისი ოჯახის ფინანსური უზრუნველყოფა

 • კრიტიკული დაავადებები

კრიტიკული დაავადების დიაგნოზის შემთხვევაში დაზღვეულის ფინანსური უზრუნველყოფა
 

 

სიცოცხლის დაზღვევა

რა არის სიცოცხლის დაზღვევა? 
სიცოცხლის დაზღვევა ითვალისწინებს, ადამიანის გარდაცვალებისას, მისი ოჯახის მატერიალურად უზრუნველსაყოფად, სადაზღვევო ლიმიტის სრულად გაცემას.
როგორ ხდება თანხის მოთხოვნა? 
თანხის მოთხოვნა შესაძლებელია, დაზღვეულის გარდაცვალების შემთხვევაში, მოსარგებლე პირის მიერ
როგორ ხდება თანხის გაცემა? 
თანხა გაიცემა, პოლისის გაფორმებისას წინასწარ დასახელებულ მოსარგებლე პირზე, სრული სახით

 

კრიტიკული დაავადებების დაზღვევა

პროდუქტი უზრუნველყოფს ერთიანი თანხის გაცემას კრიტიკული დაავადების გამოვლენის შემთხვევაში

რომელ დაავადებებს ვაზღვევთ?

 • კიბო 
 • ინფარქტი
 • ინსულტი
 • ალცჰაიმერის დაავადება
 • აორტის დაავადებების ქირურგიული მკურნალობა
 • გულის სარქველის ტრანსპლანტაცია
 • ბაქტერიული მენინგიტი
 • პარკინსონის დაავადება
 • მძიმე დამწვრობა
 • თავის ტვინის ტრავმული დაზიანება
 • თირკმლის უკმარისობა
 • სასიცოცხლო ორგანოების ტრანსპლანტაცია
 • ენცეფალიტი
 • პოლიომიელიტი
 • სრული, მუდმივი შრომისუუნარობა
 • კომა

 

დამატებითი ბენეფიტები

ფიქსირებული ფასი

სიცოცხლის და კრიტიკული დაავადებების დაზღვევისას, გრძელვადიანი პოლისის შემთხვევაში, იხდი ფიქსირებულ თანხას, მიუხედავად ასაკის ცვლილებისა.

შვილის დაზღვევა უფასოდ

სიცოცხლის და კრიტიკული დაავადებების დაზღვევისას არასრულწლოვანი შვილების დაზღვევა უფასოდ შეგიძლია.

შეიძინე ახლავე
დაზღვევა არის საუკეთესო გზა შენი ფინანსების დასაცავად