პროდუქტის აღწერა

ავტო დაზღვევა არის საუკეთესო გზა შენი ფინანსების დასაცავად, ავტომობილთან დაკავშირებული გაუთვალისწინებელი დანახარჯებისგან.

ავტო დაზღვევა ფარავს :

 • სრულ დაზიანებას ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად
 • ხანძარს, აფეთქებას, ვანდალიზმს
 • სტიქიურ უბედურებებს
 • ქურდობას, ძარცვას, ყაჩაღობას
 • ნაწილობრივ დაზიანებას ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად
 • ლაფეტის უფასოდ მომსახურებას ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს
 • 24 -საათიან ავტო ასისტანსს
 • ნულოვანი ფრანშიზით დაზღვევას
 • უფლებამოსილი მძღოლების შეუზღუდავ რაოდენობას

დამატებით შენ შეგიძლია შეიძინო:

ავტო პასუხისმგებლობის დაზღვევა
თუ შენ ხარ ბრალეული მხარე ავტოსაგზაო შემთხვევაში, შენ გეკისრება პასუხისმგებლობა იმ ზიანზე, რომელიც დაზარალებულ მხარეს შემთხვევის შედეგად მიადგა.
ავტო პასუხისმგებლობის დაზღვევა ფინანსურად გიცავს დაზარალებული მხარის:

 • მკურნალობის, შემოსავლების დაკარგვისა ან დაკრძალვასთან დაკავშირებული ხარჯებისგან.
 • ქონების, მათ შორის ავტომანქანის აღდგენის ან ჩანაცვლების, დაზიანების ხარჯებისგან.

მძღოლისა და მგზავრების დაზღვევა
მძღოლისა და მგზავრების უბედური შემთხვევის პოლისით დაზღვეულია შენი და შენი მგზავრების ჯანრთელობა და სიცოცხლე. დაზღვევით შეძლებ თავის დაცვას გაუთვალისწინებელი ხარჯებისგან.

შეიძინე ახლავე
დაზღვევა არის საუკეთესო გზა შენი ფინანსების დასაცავად