სხვა პროდუქტები

ალდაგი მრავალფეროვან პროდუქტებს გთავაზობს შენი ქონებისა და პასუხისმგებლობის დასაზღვევად. შენზე მორგებული პირობების მისაღებად მიმართე აგენტს.

სხვა პროდუქტები
ტვირთების დაზღვევა

ნებისმიერი სახის ტვირთვის ტრანსპორტირების დაზღვევა

გაიგე მეტი
სიცოცხლის და კრიტიკული დაავადებების დაზღვევა

ყველა დაზღვევაზე მნიშვნელოვანი

გაიგე მეტი
ექიმის პასუხისმგებლობის დაზღვევა

ექიმის მცდარი სამედიცინო ქმედებების დაზღვევა
 

გაიგე მეტი
მოსავლის დაზღვევა

მოსავლის დაზღვევა სოფლის მეურნეობის სფეროში დასაქმებულთათვის

გაიგე მეტი
პირუტყვის დაზღვევა

პირუტყვის დაზღვევა ფერმერებისათვის

გაიგე მეტი