შენი ბიზნესისთვის

დაცულია თუ არა შენი ბიზნესი? იცი რა ეღირება შენი ბიზნესის დაცვა? ალდაგი უზრუნველყოფს სადაზღვევო დაფარვებს ათი ათასობით მცირე მეწარმისთვის. ჩვენ გთავაზოვთ შენი ბიზნეს საქმიანობის უნიკალურ საჭიროებებზე მორგებულ დაფარვებს. ჩვენი მომხმარებლების 93% რეკომენდაციას უწევს ალდაგს.
 

სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა
ავტო დაზღვევა

სატრანსპორტო საშულებების დაზღვევა

გაიგე მეტი
ავტო პასუხისმგებლობის დაზღვევა

მესამე პირთა წინაშე წარმოქმნილი პასუხისმგებლობის დაზღვევა

გაიგე მეტი
ქონების დაზღვევა
ქონების დაზღვევა

ქონების დაზღვევა შენს ბიზნესზე მორგებული დაფარვებით

გაიგე მეტი
მანქანა-დანადგარების დაზღვევა

შენს საწარმოო საქმიანობაზე  მორგებული პირობები

გაიგე მეტი
მარაგების დაზღვევა

დასაწყობებული მარაგების დაზღვევა შენი აქტივების დასაცავად

გაიგე მეტი
პასუხისმგებლობის დაზღვევა
უბედური შემთხვევისაგან სავალდებულო დაზღვევა

დასაქმებულთა სავალდებულო დაზღვევა

გაიგე მეტი
დამსაქმებლის პასუხისმგებლობის დაზღვევა

დასაქმებულის დაშავებისა და გარდაცვალების დაზღვევა 

გაიგე მეტი
ავტო პასუხისმგებლობის დაზღვევა

მესამე პირთა წინაშე წარმოქმნილი პასუხისმგებლობის დაზღვევა

გაიგე მეტი
სხვა პროდუქტები
ტვირთების დაზღვევა

ნებისმიერი სახის ტვირთის დაზღვევა საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით

გაიგე მეტი
პირუტყვის დაზღვევა

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დაზღვევა

გაიგე მეტი
მოსავლის დაზღვევა

მოსავლის დაზღვევა აგროსექტორის კომპანიებისთვის

გაიგე მეტი