კორპორატიული

ალდაგის სხვადასხვა ინდუსტრიის წარმომადგენელ კომპანიებს მრავალფეროვან სადაზღვევო მომსახურებას სთავაზობს. სტანდარტული სადაზღვევო პროდუქტების შეთავაზების გარდა, ალდაგი ინდივიდუალურად ამუშავებს, კომპანიის მოთხოვნებზე გათვლილ, სპეციალური დაფარვების მქონე პოლისებს.

 

ქონების დაზღვევა
უძრავი და მოძრავი ქონების დაზღვევა

ნებისმიერი მოძრავი და უძრავი ქონების დაზღვევა

გაიგე მეტი
ტვირთების დაზღვევა

ნებისმიერი სახის ტვირ­თვის ტრანსპორტირების დაზღვევა

გაიგე მეტი
სამშენებლო რისკების დაზღვევა

მატერიალური ზარალისა და მესამე პირისადმი პასუხისმ­გებლობის დაზღვევა

გაიგე მეტი
მანქანა-დანადგარების დაზღვევა

საწარმოო მან­ქანა-დანადგარების დაზ­იანების დაზღვევა

გაიგე მეტი
მარაგების დაზღვევა

დასაწყობებული სასაქონლო-მატერიალური ფასეულობების დაზღვევა

გაიგე მეტი
საწარმოო საქმიანობის შეჩერებით გამოწვეული ზარალისგან დაზღვევა

საწარმოო საქმიანობის შეჩერებით გამოწვეული ზარალის დაზღვევა

გაიგე მეტი
ტრანსპორტის დაზღვევა
ავტოტრანსპორტის დაზღვევა

ნებისმიერი სახის ავტოტრანსპორტის დაზღვევა

გაიგე მეტი
საჰაერო ხომალდის მფლობელის მესამე მხარისადმი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევა

საჰაერო ხომალდის მფლობელის მესამე მხარისადმი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევა

მოგვმართე
საავიაციო რისკების დაზღვევა

საჰაერო ხომალდის, ეკიპაჟისა და მგზავრების დაზღვევა

მოგვმართე
საწყალოსნო საშუალებების დაზღვევა

საწყალოსნო სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა

მოგვმართე
მძღოლისა და მგზავრთა უბედური შემთხვევისგან დაზღვევა

ავტოსაგზაო შემთხვევისგან მძღოლისა და მგზავრების დაზღვევა

გაიგე მეტი
ავტომფლობელთა პასუხისმგებლობის დაზღვევა მესამე პირისადმი

ავტო პასუხისმგებლობის დაზღვევა მესამე პირთა წინაშე

გაიგე მეტი
ფინანსური რისკების დაზღვევა
საგარანტიო მომსახურება

ნაკისრი ვალდებულებების შეუსრულებლობის დაზღვევა

მოგვმართე
სასაქონლო კრედიტის რისკების დაზღვევა

სავაჭრო პარტნიორის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობის დაზღვევა

მოგვმართე
ფინანსური რისკის დაზღვევა

საკონტრაქტო ან საკანონმდებლო ვალდებულებების შეუსრულებლობის დაზღვევა

მოგვმართე
პასუხისმგებლობის დაზღვევა
დამსაქმებლის პასუხისმგებლობის დაზღვევა

დასაქმებულის დაშავებისა და გარდაცვალების დაზღვევა 

გაიგე მეტი
გადამზიდველთა პასუხისმგებლობის დაზღვევა

ტვირთის გადამზიდავი კომპანიის პასუხისმგებლობის დაზღვევა

მოგვმართე
მესამე პირთა წინაშე პასუხისმგებლობის დაზღვევა

მესამე პირთა წინაშე პასუხისმგებლობის დაზღვევა

გაიგე მეტი
აგროდაზღვევა
მოსავლის დაზღვევა

სხვადასხვა მცენარეული კულტურების დაზღვევა

გაიგე მეტი
პირუტყვის დაზღვევა

მსხივლფეხა რქოსანი პირუტყვის დაზღვევა

გაიგე მეტი
კიბერ დაზღვევა
კიბერ დაზღვევა

კიბერ რისკებისგან დაზღვევა კომპანიის დამატებითი უსაფრთხოებისთვის

მოგვმართე