პროდუქტის აღწერა

ტვირთების დაზღვევა ხორციელდება იმ საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით, რომლებსაც ითვალისწინებს „ლონდონის მზღვეველების ინსტიტუტი".
თქვენ შეგიძლიათ დააზღვიოთ ნებისმიერი სახის ტვირთი როგორც სახმელეთო, ასევე საჰაერო და საზღვაო ტრანსპორტირებისას მსოფლიოს მასშტაბით. დაზღვევის პირობებით ანაზღაურდება ტვირთის ღირებულება როგორც სრული განადგურების, ასევე ნაწილობრივი დაზიანების შემთხვევაში.

ტვირთის დაზღვევა ფარავს შემდეგი რისკებისგან დამდგარ ზარალს :

  • ხანძარი

  • აფეთქება

  • შეჯახება

  • გადაბრუნება

  • ჩაძირვა

  • ჩამოვარდნა

  • ძარცვა-ყაჩაღობა და მესამე პირთა სხვა კანონსაწინააღმდეგო ქმედებები

  • სტიქიური უბედურებები და დაუძლეველი ძალის მოვლენები

შეიძინე ახლავე
დაზღვევა არის საუკეთესო გზა შენი ფინანსების დასაცავად