პროდუქტის აღწერა

მოულოდნელი რისკებისგან გამოწვეული ხარჯები შესაძლოა ფატალური აღმოჩნდეს თქვენი ბიზნესისათვის.  ამ ტიპის უსიამოვნებებისგან თავის დასაღწევად საუკეთესო გადაწყვეტილება თქვენს საქმიანობაზე მორგებული სადაზღვევო პოლისის შეძენაა.
დაზღვევა იცავს თქვენს კომპანიას გაუთვალისწინებელი კრიტიკული სიტუაციებით გამოწვეული ზარალისგან.
ქონების დაზღვევის ფარგლებში ალდაგი გთავაზობთ მანქანა-დანადგარების დაზღვევის პოლისს, რომელიც ფარავს შემდეგი რისკებისგან გამოწვეულ ზარალს:

 • ცენტრიფუგალური ძალები

 • მასალის ან ჩამოსხმის დეფექტები

 • წყლის ნაკადის შემცირება

 • წნევის გაზრდა

 • პროექტირების წუნი

 • უვარგისი მასალების გამოყენება

 • არასათანადო ექსპლუატაცია

 • თანამშრომლების დაუდევრობა და უგულისყურობა

 • საწარმოო შემთხვევები

 • ფიზიკური აფეთქება

 • დანადგარში უცხო სხეულების მოხვედრა

შეიძინე ახლავე
დაზღვევა არის საუკეთესო გზა შენი ფინანსების დასაცავად