შენი ბიზნესისთვის

ალდაგი უზრუნველყოფს სადაზღვევო დაფარვებს ათი-ათასობით მცირე და საშუალო მეწარმისთვის. ჩვენ გთავაზოვთ შენი ბიზნეს საქმიანობის უნიკალურ საჭიროებებზე მორგებულ სადაზღვევო პირობებს. ჩვენი მომხმარებლების 93% რეკომენდაციას უწევს ალდაგს.

დასაქმებულთა დაზღვევა
დასაქმებულთა დაზღვევა Employee Benefit - ექსკლუზიური პროდუქტი ალდაგისგან
გაიგე მეტი
სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა
ავტოტრანსპორტის დაზღვევა

სატრანსპორტო საშულებების დაზღვევა

გაიგე მეტი
მძღოლისა და მგზავრთა უბედური შემთხვევისგან დაზღვევა

ავტოსაგზაო შემთხვევისგან მძღოლისა და მგზავრების დაზღვევა

გაიგე მეტი
ავტო პასუხისმგებლობის დაზღვევა

მესამე პირთა წინაშე წარმოქმნილი პასუხისმგებლობის დაზღვევა

გაიგე მეტი
ქონების დაზღვევა
ქონების დაზღვევა ექსკლუზიური პირობებით მხოლოდ მიკრო და მცირე ბიზნესისთვის
გაიგე მეტი
ქონების დაზღვევა

ქონებისა და საქმიანობის შეჩერების დაზღვევა

გაიგე მეტი
მანქანა-დანადგარების დაზღვევა

საწარმოო მანქანა-დანადგარების დაზიანების დაზღვევა

გაიგე მეტი
მარაგების დაზღვევა

საწარმოო და სასაქონლო მარაგების დაზღვევა

გაიგე მეტი
პასუხისმგებლობის დაზღვევა
პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა
გაიგე მეტი
მესამე პირის პასუხისმგებლობის დაზღვევა


 

გაიგე მეტი
უბედური შემთხვევის სავალდებულო დაზღვევა დასაქმებულთათვის

დასაქმებულთა სავალდებულო დაზღვევა

გაიგე მეტი
დამსაქმებლის პასუხისმგებლობის დაზღვევა

დასაქმებულის დაშავებისა და გარდაცვალების დაზღვევა 

გაიგე მეტი
ავტო პასუხისმგებლობის დაზღვევა

მესამე პირთა წინაშე წარმოქმნილი პასუხისმგებლობის დაზღვევა

გაიგე მეტი
სხვა პროდუქტები
ტვირთების დაზღვევა

ნებისმიერი სახის ტვირთის დაზღვევა საერთაშორისო სტანდარტების მიხედვით

გაიგე მეტი
პირუტყვის დაზღვევა

მსხვილფეხა რქოსანი პირუტყვის დაზღვევა

გაიგე მეტი
მოსავლის დაზღვევა

მოსავლის დაზღვევა აგროსექტორის კომპანიებისთვის

გაიგე მეტი