პროდუქტის აღწერა

გთავაზობთ დაზღვევის კომპლექსურ პროდუქტს, რომელიც საშუალებას გაძლევთ კრიტიკულ მომენტში მნიშვნელოვანი ფინანსური დახმარება გაუწიოთ თქვენს თანამშრომლებს. შერჩეული დაფარვები უზრუნველყოფს დიდი ფინანსური ხარჯების ანაზღაურებას. პროდუქტი აერთიანებს კრიტიკული დაავადებების, სიცოცხლის და შრომისუნარიანობის შეზღუდვის დაზღვევას.

-    კრიტიკული მდგომარეობა
დაფარვა უზრუნველყოფს ერთიანი თანხის გაცემას მძიმე დაავადების ან კრიტიკული მდგომარეობის გამოვლენის შემთხვევაში.
-    სიცოცხლის დაზღვევა
სიცოცხლის დაზღვევა ითვალისწინებს, ადამიანის გარდაცვალებისას, მისი ოჯახის მატერიალურად მშვიდი მომავლის უზრუნველსაყოფად, სადაზღვევო ლიმიტის სრულად გაცემას.
-    შრომისუნარიანობის შეზღუდვა
დაფარვა გულისხმობს ანაზღაურების გაცემას, თუ უბედური შემთხვევა გამოიწვევს თანამშრომლის შრომისუნარიანობის მუდმივ შეზღუდვას სრულად ან ნაწილობრივ.

ალდაგის საერთაშორისო პარტნიორია „ჯენერალი“, მსოფლიო ლიდერი EMPLOYEE BENEFIT  დაზღვევაში.

შეიძინე ახლავე
დაზღვევა არის საუკეთესო გზა შენი ფინანსების დასაცავად