კორპორატიული

ალდაგი სხვადასხვა ინდუსტრიის წარმომადგენელ კომპანიებს მრავალფეროვან სადაზღვევო მომსახურებას სთავაზობს. სტანდარტული სადაზღვევო პროდუქტების შეთავაზების გარდა, ალდაგი ინდივიდუალურად ამუშავებს, კომპანიის მოთხოვნებზე გათვლილ, სპეციალური დაფარვების მქონე პოლისებს.

კომპლექსური დაზღვევა
კომპლექსური სადაზღვევო პროდუქტი ბიზნესისთვის
გაიგე მეტი
დასაქმებულთა დაზღვევა
დასაქმებულთა დაზღვევა Employee Benefit - ექსკლუზიური პროდუქტი ალდაგისგან
გაიგე მეტი
სადაზღვევო გარანტია
სადაზღვევო გარანტია

ალდაგის სადაზღვევო გარანტია თქვენი ბიზნესის ფინანსური  სტაბილურობის გარანტია

გაიგე მეტი
ქონების დაზღვევა
სამშენებლო ტექნიკის დაზღვევა
გაიგე მეტი
კერძო მშენებლობის დაზღვევა

პროდუქტი უზრუნველყოფს „ამხანაგობის“ მიერ განხორციელებული პროექტის წარმატებით დასრულებას

გაიგე მეტი
ქონების დაზღვევა

ქონებისა და საქმიანობის შეჩერების დაზღვევა

გაიგე მეტი
ტვირთების დაზღვევა

ნებისმიერი სახის ტვირ­თვის ტრანსპორტირების დაზღვევა

გაიგე მეტი
სამშენებლო რისკების დაზღვევა

მატერიალური ზარალისა და მესამე პირისადმი პასუხისმ­გებლობის დაზღვევა

გაიგე მეტი
მანქანა-დანადგარების დაზღვევა

საწარმოო მან­ქანა-დანადგარების დაზ­იანების დაზღვევა

გაიგე მეტი
მარაგების დაზღვევა

საწარმოო და სასაქონლო მარაგების დაზღვევა

გაიგე მეტი
საწარმოო საქმიანობის შეჩერებით გამოწვეული ზარალისგან დაზღვევა

საწარმოო საქმიანობის შეჩერებით გამოწვეული ზარალის დაზღვევა

გაიგე მეტი
ტრანსპორტის დაზღვევა
ტრანსპორტის დაზღვევა

ნებისმიერი სახის ავტოტრანსპორტის დაზღვევა

გაიგე მეტი
საჰაერო ხომალდის მფლობელის მესამე მხარისადმი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევა

საჰაერო ხომალდის მფლობელის მესამე მხარისადმი სამოქალაქო პასუხისმგებლობის დაზღვევა

მოგვმართე
საავიაციო რისკების დაზღვევა

საჰაერო ხომალდის, ეკიპაჟისა და მგზავრების დაზღვევა

მოგვმართე
საწყალოსნო საშუალებების დაზღვევა

საწყალოსნო სატრანსპორტო საშუალებების დაზღვევა

მოგვმართე
მძღოლისა და მგზავრთა უბედური შემთხვევისგან დაზღვევა

ავტოსაგზაო შემთხვევისგან მძღოლისა და მგზავრების დაზღვევა

გაიგე მეტი
ავტომფლობელთა პასუხისმგებლობის დაზღვევა მესამე პირისადმი

ავტო პასუხისმგებლობის დაზღვევა მესამე პირთა წინაშე

გაიგე მეტი
ფინანსური რისკების დაზღვევა
სასაქონლო კრედიტის რისკების დაზღვევა

სავაჭრო პარტნიორის მიერ ვალდებულების შეუსრულებლობის დაზღვევა

მოგვმართე
ფინანსური რისკის დაზღვევა

საკონტრაქტო ან საკანონმდებლო ვალდებულებების შეუსრულებლობის დაზღვევა

მოგვმართე
პასუხისმგებლობის დაზღვევა
საგზაო გადამზიდველის პასუხისმგებლობის ერთჯერადი დაზღვევა
გაიგე მეტი
ექსპედიტორისა და გადამზიდველის პასუხისმგებლობის დაზღვევა
გაიგე მეტი
საგზაო გადამზიდველის პასუხისმგებლობის დაზღვევა
გაიგე მეტი
პროფესიული პასუხისმგებლობის დაზღვევა
გაიგე მეტი
მესამე პირის პასუხისმგებლობის დაზღვევა
გაიგე მეტი
სკოლების პასუხისმგებლობის დაზღვევა

სკოლების პასუხისმგებლობის დაზღვევა

გაიგე მეტი
ტუროპერატორებისა და ტურაგენტების პასუხისმგებლობის დაზღვევა

ტურიზმის სფეროში მომუშავე პირების დაზღვევა

გაიგე მეტი
უბედური შემთხვევის სავალდებულო დაზღვევა დასაქმებულთათვის

დასაქმებულთა სავალდებულო დაზღვევა

გაიგე მეტი
დამსაქმებლის პასუხისმგებლობის დაზღვევა

დასაქმებულის დაშავებისა და გარდაცვალების დაზღვევა 

გაიგე მეტი
მესამე პირის წინაშე სამოქალაქო პასუხისმგებლობის სავალდებულო დაზღვევა

მესამე პირთა წინაშე პასუხისმგებლობის დაზღვევა

გაიგე მეტი
აგროდაზღვევა
მოსავლის დაზღვევა

სხვადასხვა მცენარეული კულტურების დაზღვევა

გაიგე მეტი
პირუტყვის დაზღვევა

მსხივლფეხა რქოსანი პირუტყვის დაზღვევა

გაიგე მეტი
კიბერ დაზღვევა
კიბერ დაზღვევა

კიბერ რისკებისგან დაზღვევა კომპანიის დამატებითი უსაფრთხოებისთვის

მოგვმართე