პროდუქტის აღწერა

კერძო მშენებლობის დაზღვევა არის ფინანსური ინსტრუმენტი, რომელიც უზრუნველყოფს „ამხანაგობის“ მიერ განხორციელებული პროექტის წარმატებით დასრულებას.


სადაზღვევო კომპანია ალდაგი არის გარანტი კონტრაქტორის (ამ შემთხვევაში კლიენტის და ბანკის), რომ პროექტი დამაკმაყოფილებლად შესრულდება. თუ მშენებლობა განსაზღვრულ ვადებში ვერ დასრულდება „ამხანაგობის“ ყველა წევრის სესხს ალდაგი აანაზღაურებს. 


არ დაელოდო სამშენებლო კომპანიის შემოთავაზებას და შენს მიერ არჩეულ ადგილზე შენივე გემოვნებით აიშენე სახლი

 

დოკუმენტაცია, რომელიც კერძო მშენებლობის დაზღვევისთვის დაგჭირდება:

  • ინფორმაცია სამშენებლო პროექტის სპეციფიკასთან და მოცულობასთან დაკავშირებით
  • მშენებლობის ხარჯთაღრიცხვა
  • ინფორმაცია მშენებლობის ნებართვის თაობაზე
  • სამშენებლო მიწის ნაკვეთის მახასიათებელები
  • მშენებლობის დაფინანსების სასურველი მოდელი
     
შეიძინე ახლავე
დაზღვევა არის საუკეთესო გზა შენი ფინანსების დასაცავად