პროდუქტის აღწერა

გარდა ქონებრივი რისკის დაზღვევის სახეობისა, სატრანსპორტო საშუალების დაზღვევის პოლისით ალდაგი ასევე გთავაზობთ პერსონალური რისკის დაზღვევის სახეობას - მძღოლისა და მგზავრთა უბედური შემთხვევის დაზღვევას. 
აღნიშნული დაფარვა ითვალისწინებს მძღოლისა და მგზავრების მიმართ ავტოსაგზაო შემთხვევის შედეგად მიყენებული სხეულის დაზიანებისა და გარდაცვალებისას დამდგარი ზარალის ანაზღაურებას.
 

შეიძინე ახლავე
დაზღვევა არის საუკეთესო გზა შენი ფინანსების დასაცავად