პროდუქტის აღწერა

ანაზღაურდება ზარალი, რომელიც დაზღვეული ავტოტრანსპორტის მართვისას მიადგა მძღოლს და/ან მგზავრებს (გარდაცვალება, სხეულის დაზიანება).

შეიძინე ახლავე
დაზღვევა არის საუკეთესო გზა შენი ფინანსების დასაცავად