პროდუქტის აღწერა

ქონების დაზღვევის ფარგლებში ალდაგი გთავაზობთ საქმიანობის შეჩერებით გამოწვეული ზარალის დაზღვევას, რომელიც უკავშირდება ქონების განადგურების ან დაზიანების გამო კომპანიის საქმიანობის შეჩერებას, სწორედ ამიტომ აღნიშნული დაფარვის შეძენა შესაძლებელია მხოლოდ ქონების დაზღვევის პოლისთან ერთად.
პოლისის ფარგლებში თქვენ აგინაზღაურდებათ საქმიანობის შეჩერებით მიყენებული ფინანსური ზარალი, რომელიც გამოწვეული იქნება დაზღვეული ქონების ან მანქანა-დანადგარების განადგურებითა თუ დაზიანებით.
 

შეიძინე ახლავე
დაზღვევა არის საუკეთესო გზა შენი ფინანსების დასაცავად